PVG  ART

MENU | EN

藏家预展 / Collector Preview : 2017.4.29  14:00-22:00

贵宾预展 / Vip Preview :           2017.4.29  18:00-22:00

展览日 / Exhibition Dates :       2017.4.30  11:00-19:00

                                                  2017.5.1     11:00-19:00

                                                  2017.5.2     11:00-18:00

展览地点 :全国农业展览馆11号馆

Venue: Agriculture Exhibition Center (Hall 11), Beijing

展览地址:北京朝阳区东三环北路16号

Address: 16, East3rd Ring Road North Road, Chaoyang District, Beijing, China 


参展艺术家 / Artists :  

丛云峰 Cong Yunfeng、胡楠 Hu Nan、李承九 Lee Seungkoo、刘艺超 Liu Yichao、徐振邦 Xu Zhenbang、王小双 Wang Xiaoshuang、郑路 Zheng Lu