PVG  ART

MENU | EN

展位|BOOTH NO.  A9

贵宾预览 / VIP PREVIEW :    

2017.9.28           15:00-22:00

公众展期 / EXHIBITION DATES : 

2017.9.29-9.30   10:00-19:00

2017.10.1            10:00-17:00


展览地点 / VENUE :

北京农业展览馆11号展厅

National Agriculture Exhibition Center, Exhibition Hall 11  


参展艺术家 / ARTISTS :  

丛云峰    Cong Yunfeng
李承九    Lee Seung Koo
李大捷    Li Dajie
毛栗子    Mao Lizi
秦玮鸿    Qin Weihong
王小双    Wang Xiaoshuang
徐振邦    Xu Zhenbang
于洋        Yu Yang
张琪凯    Zhang Qikai
郑路        Zheng Lu
朱佩鸿    Zhu Peihong